Now showing items 1-20 of 143

  • 244. Dibuixant la ciutat intel.ligent 

   Universitat Politècnica de Catalunya. Rectorat (Oficina de Mitjans de Comunicació, 2011-09)
   Article
   Open Access
  • A novel computer software for the evaluation of dynamic visual acuity 

   Quevedo Junyent, Luisa Jesús; Aznar Casanova, José Antonio; Merindano Encina, M. Dolores; Cardona Torradeflot, Genís; Solé Fortó, Joan (Elsevier, 2012)
   Article
   Open Access
  • Accions per a la sensibilització vers la baixa visió 

   Muñoz Corral, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball tracta sobre explicar diferents accions per a la sensibilització vers la baixa visió. En la part més teòrica del treball, s'expliquen que ha de complir una persona per a tenir baixa visó, quins factors poden ...
  • Actualització en el disseny de lents intraoculars mutifocals 

   Aldama Prunes, Kun (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Al llarg de la vida el sistema visual experimenta canvis tant funcionals com estructurals. Els principals canvis dels que podem parlar són: pèrdua de la capacitat acomodativa (presbícia) i pèrdua de transparència del ...
  • Actualización en ambliopía 

   Zhao, Fan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'ambliopia és una condició produït per un desenvolupament visual anòmal que provoca una pèrdua de l'agudesa visual i d'altres habilitats visuals binoculars. Apareix principalment en les primeres etapes de la vida i ocasiona ...
  • Agudeza visual y fenómenos fóticos postoperatorios en pacientes implantados con 5 tipos de lentes intraoculares multifocales 

   Noguero Royo, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-03)
   Master thesis
   Open Access
   PROPÓSITO: El Objetivo de este trabajo es comparar la AV logMAR de lejos (4,3m), a la distancia intermedia (60cm), y en visión próxima (40cm) para 5 tipos de lentes intraoculares distintos; así como evaluar la percepción ...
  • Ambliopia: oclusión o penalización: nuevas perspectivas de tratamiento basadas en la evidencia 

   Molina Oliveras, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La ambliopia es la causa principal de la disminució de la visió en nens. Aquesta condició pot deixar un cert nivell de discapacitat visual e inclús afectar a l’aprenentatge si no es tracta el més aviat possible. A més a ...
  • Anàlisi de la pèrdua d'habilitats i reflexes durant la conducció associades a l'envelliment 

   Gombau Montserrat, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La conducció és una tasca altament visual que requereix concentració i habilitats visuals per proporcionar una conducció segura. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) intenta regular les aptituds psicofísiques requerides ...
  • Anàlisi estadístic de les habilitats relacionades amb la funció i l'eficacia visual a estudiants de segon de primaria 

   Martínez Bueno, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En la societat actual, la incorporació de les noves tecnologies i els dispositius amb pantalla (mòbil, tauletes i ordinadors) està transformant les vies tradicionals de comunicació i d’aprenentatge. Com a conseqüència, han ...
  • Aplicación móvil como herramienta para seguimiento del paciente con maculopatía 

   Puigbertran Farrés, Iban (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-27)
   Master thesis
   Open Access
   L'actual prevalença de les patologies maculars, com ara la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) i l'Edema Macular Diabètic (EMD), suposen un increment del volum assistencial a qualsevol hospital. L'objectiu ...
  • Atenció visual dinàmica: estudi comparatiu entre dos poblacions de diferent edat 

   Pol Costa, Josep Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A la nostra vida diària, gran part de les situacions impliquen el processament d’estímuls en moviment. Tot i així, ens trobem una escassa evidència científica al voltant de l’atenció visual dinàmica (AVD). Tenint en compte ...
  • Atención visual dinámica y envejecimiento 

   González Campos, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-10)
   Master thesis
   Open Access
   Introducció: Un funcionament eficient de les capacitats sensorials i cognitives sol ser considerat com a indicador rellevant de maduresa saludable de la població. Això és així perquè l'envelliment, generalment, s'associa ...
  • AV en las ópticas: ¿se realiza la medida correcta? 

   Ziyat Zeiat, Houda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’ agudesa visual és la capacitat del sistema visual per detectar detalls dels objectes en unes condicions donades, com la distància entre el optotip-observador, la il·luminació ambiental, contrast, etc. La seva mesura, ...
  • Avaluació de la funció i l'eficacia visual en l'etapa d'aprendre a llegir 

   Rubio Pérez, Aurora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Les habilitats visuals han d’estar ben desenvolupades durant l’etapa d’aprendre a llegir per poder aconseguir arribar a “llegir per aprendre” sense cap interferència. Gran part de la informació que reben els escolars ...
  • Avaluació de les habilitats de percepció visual en l'etapa d'aprendre a llegir 

   Mestre Casanovas, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La percepció visual és un aspecte de la visió molt important i a vegades poc avaluat. Aquest, en ocasions, pot causar l’aparició i presència de problemes d’aprenentatge. No presenta una prevalença molt elevada en la ...
  • Avaluació de les habilitats oculomotores i visomotores en l'etapa d'aprendre a llegir 

   Fernández Roman, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En la societat actual, s’ha tornat imprescindible el domini de la llengua tant de forma oral com escrita. En l’etapa d’aprendre a llegir i escriure, les habilitats oculomotores i visomotores han d’estar en un estat òptim ...
  • Calidad óptica y visual como criterio para valorar capsulotomía en pacientes con opacificación capsular posterior 

   López Ferrer, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-23)
   Master thesis
   Open Access
   Objetivo: Determinar la mejora objetiva y subjetiva de la calidad visual tras la realización de la capsulotomía en pacientes con opacidad capsular posterior (OCP) utilizando el sistema de imágenes de retina de doble paso, ...
  • Calidad visual en pacientes implantados con lentes intraoculares de rango de foco extendido 

   Pla Ruiz, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-11)
   Master thesis
   Open Access
   Proposta: Avaluar la qualitat visual de pacients implantats amb una lent intraocular (LIO) no difractiva de rang de focus estès (EDOF). Disseny: Estudi observacional transversal. Mètodes: 38 pacients implantats amb la ...
  • Can viewing a 3D movie improve visual function in children with a history of amblyopia and neurotypical children?: a pilot study 

   Asensio Jurado, Laura; Argilés Sans, Marc; Quevedo Junyent, Luisa Jesús; Mestre Ferrer, Clara; M Levi, Dennis (Public Library of Science (PLOS), 2024-06-25)
   Article
   Open Access
   Purpose The aim of this pilot study was to determine whether viewing an immersive 3D movie with large disparities in a cinema resulted in improved visual acuity (VA), stereoscopic depth perception (ST), and improved eye ...
  • Caracterització de l'SPAN visual atencional segons el gènere de videojocs 

   González Fortuny, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El terme SPAN visual atencional o angle visuo-atencional lector fa referència a la capacitat per processar la informació visual en una àrea específica del camp visual i en un temps determinat. S’ha evidenciat que aquest ...