Now showing items 1-13 of 13

  • Disseny de les instal·lacions elèctriques d'un dúmper de 6 tones model D600AHG 

   Margarit Martín, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   AUSA
   Durant els últims anys, el sector industrial arreu del món ha patit fortes crisis que moltes empreses no han pogut suportar. AUSA no ha tingut les coses fàcils, i tot i haver estat sotmesa a canvis importants ha lluitat ...
  • Disseny de les instal·lacions elèctriques d'un telescòpic T144 fase 2 

   Tous Clua, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   AUSA
   Durant els últims anys, el sector industrial arreu del món ha patit fortes crisis que moltes empreses no han pogut suportar. AUSA no ha tingut les coses fàcils, i tot i haver estat sotmesa a canvis importants ha lluitat ...
  • Disseny i industrialització dels nous components d’una màquina multiserveis de manteniment urbanístic amb un canvi de motor 

   Martí Alegre, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   AUSA
  • Disseny, càlcul i concreció de les modificacions necessàries per a implementar un canvi de motor en un model de vehicle d'ús industrial 

   Masó Muntada, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   AUSA
   La Comissió Europea ha aprovat la normativa 97/68/CE que obliga a limitar les emissions dels vehicles diesel no de carretera (vehicles d’ús industrial). Aquesta legislació reconeix les dificultats d’implementació reals ...
  • Dumper bot 

   Punsola Soler, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   AUSA
   Aquest projecte tracta de la tecnologia involucrada en aconseguir un dumper (vehicle amb una cuba que pot ser bolcada per abocar-ne el material) que actui en una operació de moviment de terres de forma autònoma. La idea ...
  • Electrificació del Dumper 150 

   Calugaru, Dragos Alexandru (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   AUSA
   L’electrificació del transport i dels vehicles utilitzats cada dia és clau per a un futur sostenible i una protecció pel medi ambient. Aquest sector és el responsable del 35% de les emissions nacionals de gasos d’efecte ...
  • Estudi de selecció de motor elèctric per a maquinària AUSA 

   Chamizo Barragan, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   AUSA
   El vehicle elèctric esta sofrint un increment a la industria, no només en l’automoció, si no que en altres industries com la maquinària de construcció, on també s’està incrementant la mobilitat elèctrica. La necessitat de ...
  • Estudi d’adaptació, millora i modernització d’una línia de producció d'un nou model de vehicle industrial compacte 

   Masó Muntada, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-20)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   AUSA
   L’empresa objecte d’aquest projecte està subjecta a grans canvis en els seus models de vehicles degut als nous reglaments cada cop més restrictius sobre les emissions de gasos i partícules contaminants provinents dels ...
  • Estudio de las fuentes de ruido en maquinaria industrial 

   Tirado Galbany, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   AUSA
   This project is the first attempt to achieve a noise reduction in earth moving machinery dumper class. In the first paragraphs you can find about de acoustics in general and all the physics that it involves. Then, before ...
  • Implementació d'una plataforma web per al suport del muntatge dels productes d'AUSA 

   Varo García, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   AUSA
   Aquest projecte consisteix en implementar un lloc web per l'empresa AUSA Center S.L.U. de Manresa, perquè els treballadors hi puguin accedir i visualitzar una sèrie de vídeos, per aprendre com es munten les diferents ...
  • Implementació del lean manufacturing 

   Ahicart Sánchez, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   AUSA
   En aquest projecte s’optimitza el sistema logístic de l’empresa AUSA, situada a Manresa, a partir de les eines del Lean Manufacturing i aprofitant al màxim els recursos que ja es tenen. En el sistema s’inclouen els processos ...
  • Plan de mejora del sistema de inspección de materiales de una empresa industrial sector automoción 

   Castellà Torra, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   AUSA
  • Proyecto de actualización de un sistema de control de la calidad de los proveedores 

   Serrano Ramos, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   AUSA