Now showing items 1-20 of 69

  • 2-μm wavelength, high-energy Ho:YLF chirped-pulse amplifier for mid-infrared OPCPA 

   Hemmer, M.; Sánchez, D.; Jelínek, M.; Smirnov, Vadim; Jelinkova, H.; Kubeček, V.; Biegert, Jens (OSA, 2015-02-02)
   Article
   Open Access
   A 2-μm wavelength laser delivering up to 39-mJ energy, ∼10 ps duration pulses at 100-Hz repetition rate is reported. The system relies on chirped pulse amplification (CPA): a modelocked Er:Tm:Ho fiber-seeder is followed ...
  • Alumbrar el pasado 

   Millán Garcia-Varela, M. Sagrario (2019-12-16)
   Article
   Open Access
   Reseña del libro "El pionero de la luz: Alhacén y su Libro de la Óptica", por MARÍA LUISA CALVO PADILLA y publicado por Ediciones Complutense, Madrid, 2019
  • Aperture averaging effects on the probability density of irradiance fluctuations in moderate-to-strong turbulence 

   Vetelino, Frida Strömqvist; Young, Cynthia; Andrews, Larry; Recolons Martos, Jaume (Optical Society of America, 2007-04-30)
   Article
   Open Access
   The lognormal (LN) and gamma–gamma (GG) distributions are compared to simulated and experimental data of the irradiance fluctuations of a Gaussian beam wave propagating through the atmosphere along a horizontal path, ...
  • Binocular open-view system to perform estimations of aberrations and scattering in the human eye 

   García Guerra, Carlos Enrique; Aldaba Arévalo, Mikel; Pujol Ramo, Jaume; Arjona Carbonell, Mª Montserrat (2015-11-10)
   Article
   Open Access
   We present a system that integrates a double-pass (DP) instrument and a Hartmann-Shack (HS) wavefront sensor to provide information not only on aberrations, but also on scattering occurring in the human eye. A binocular ...
  • El binomio arte/óptica en la obra de Da Vinci (1452-1519) 

   Hasta Bruned, Elisa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball pretén recuperar i valorar les humitats en el camp de la ciencia. La voluntat artística de millorar la qualitat de les seves obres i la inquietud de coneixement obstinat de Leonardo da Vinci el va obligar a ...
  • Brightness enhancement in Non-Hermintian VCSELs 

   Waseem Ahmed, Waqas; Herrero Simon, Ramon; Botey Cumella, Muriel; Staliunas, Kestutis (Optical Society of American (OSA), 2019)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   Vertical Cavity Surface Emitting lasers (VCSELs) are compact and efficient light sources useful for a variety of applications. However, due to lack of a transverse mode control mechanism, such lasers suffer from poor spatial ...
  • Canvis relatius en la refracció perifèrica en escolars. 

   Alcoverro Alcázar, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Diversos estudis han demostrat que la retina perifèrica juga un paper important en la determinació del creixement de l’ull, que té un efecte sobre el creixement de la longitud axial, i pot participar en el procés ...
  • Canvis relatius en la refracció perifèrica en infants preescolars. 

   Salva Angles, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Nombrosos estudis han demostrat que el desenvolupament de l’error refractiu és un procés manipulable, fins i tot un cop finalitzat el procés d’emmetropització. S’ha suggerit que quan es fa coincidir una imatge enfocada ...
  • Chemotherapeutic drug-specific alteration of microvascular blood flow in murine breast cancer as measured by diffuse correlation spectroscopy 

   Gabriel, Ramirez; Proctor, Ashley R.; Jung, Ki Won; Wu, Tong Tong; Han, Songfeng; Adams, Russell R.; Ren, Jingxuan; Byun, Daniel K.; Madden, Kelley S.; Brown, Edward B.; Foster, Thomas H.; Farzam, Parisa; Durduran, Turgut; Choe, Regine (OSA, 2016-09-01)
   Article
   Open Access
   The non-invasive, in vivo measurement of microvascular blood flow has the potential to enhance breast cancer therapy monitoring. Here, longitudinal blood flow of 4T1 murine breast cancer (N=125) under chemotherapy was ...
  • Comparison of OFDM with single carrier in high-data rate optical communication systems 

   Diaz Souto, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-12-23)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   English: Analysis of Orthogonal FDM modulation for long-haul optical communications, and validation of its performances over conventional transmission.
  • Conformational changes in matrix-isolated 6-methoxyindole: Effects of the thermal and infrared light excitations 

   Lopes Jesus, A. J.; Reva, I.; Araujo-Andrade, Cuauhtemoc; Fausto, R. (AIP, 2016-03-25)
   Article
   Open Access
   Conformational changes induced thermally or upon infrared excitation of matrix-isolated 6-methoxyindole were investigated. Narrowband near-infrared excitation of the first overtone of the N–H stretching vibration of each ...
  • Controlled switching of orbital angular momentum in an optical parametric oscillator 

   Aadhi, A.; Samanta, G. K.; Chaitanya Kumar, S.; Ebrahim-Zadeh, Majid (OSA, 2017-03-07)
   Article
   Open Access
   Controlled switching of orbital angular momentum (OAM) of light at practical powers over arbitrary wavelength regions can have important implications for future quantum and classical systems. Here we report on a single ...
  • Creació i planificació estratègica d'una òptica en època de canvis 

   Pallarès Mestre, Sílvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-12)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest Treball de Final de Màster, es vol portar a terme un pla de negoci per implantar una òptica en un poble costaner de Catalunya (Calafell). Explicarem i desenvoluparem tots els procediments i estratègies per convertir ...
  • Cyclic concentrator, carpet cloaks and fisheye lens via transformation plasmonics 

   Alaoui, M.; Rustomji, K.; Chang, T. M.; Tayeb, G.; Sabouroux, P.; Quidant, R.; Enoch, S.; Guenneau, S.; Abdeddaim, R. (IOP, 2016-04-01)
   Article
   Open Access
   We first review basic equations of plasmonics in anisotropic media. We recall the origin of Maxwell’s gradient index fisheye lens. We then apply tools of transformation optics to the design of a cyclic concentrator and ...
  • Design of adaptative digital filters for phase extraction in complex fringe patterns obtained using the Ronchi test 

   Caum Aregay, Jesús; Arasa Marti, Jose; Royo Royo, Santiago; Ares Rodríguez, Miguel (2012-02-15)
   Article
   Open Access
  • Diffuse optics with time-pulsed, gated point and ring sources 

   Mateos Estévez, Nicolás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • El director del CUV, Joan Gispets, conversa amb Jaume Pauné 

   Gispets Parcerisas, Joan (2010-07-01)
   Audiovisual
   Open Access
  • El director del CUV, Joan Gispets, conversa con Jaume Pauné 

   Gispets Parcerisas, Joan; Pauné Fabré, Jaime (2010-07-01)
   Audiovisual
   Open Access
  • Diseño y realizacion receptor optico mi-dd 2.5 gb/s 

   Cerdà, P.; Roldán Andrade, Jesús; Junyent Giralt, Gabriel (1991)
   Conference report
   Open Access
   A 2.5 Gbit/s MI-DD optical receiver is designed. In order to optimize it, we considerate the noise and the intersimbol interference; hence, a realizable filtre has been studied and developed. A noise parametrization of the ...
  • Disseny de lents progressives 

   Casanellas Peñalver, Glòria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Presbyopia starts to show up at the age of 40. The lens of the eye loses its flexibility to the point where we can no longer accommodate clearly in near vision. Progression-addition lenses correct the lack of accommodation ...