Now showing items 1-9 of 9

  • Aixecament planimètric de l'església de Sant Joan d'Aurós: Vall d'Àneu 

   Puig Latorre, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Amb aquest projecte es pretén realitzar l’aixecament tant gràfic com arquitectònic de l’església de Sant Joan d’Aurós, formant part d’un grup de projectes que pretén estudiar el patrimoni cultural que es conserva al llarg ...
  • Aixecament planimètric de la Vall d'Àneu: Sant Serni de Baiasca, Sant Bartolomeu de Baiasca i Castell de Llort 

   Gómez Llanas, José Ma. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Les valls d’Àneu, en la comarca del Pallars Sobirà (Lleida), són un marc geogràfic i cultural singular en el que s’hi aplega un conjunt molt important de monuments i representacions artístiques alt medievals. La vall de ...
  • Aixecament planimètric de les esglésies de les valls d'Àneu 

   Ramos García, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte té els seus antecedents en la col·laboració engegada, ja fa uns anys, per la Professora Montse Bosch, amb el Consell Cultural de les Valls d’Àneu, que ha actuat de vertader centre de gestió cultural des de ...
  • Aixecament planimètric de les esglésies de les valls d'Àneu 

   Ramos García, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Les valls d’Àneu, en la comarca del Pallars Sobirà (Lleida), són un marc geogràfic i cultural singular en el que s’hi aplega un conjunt molt important de monuments i representacions artístiques alt medievals. La vall de ...
  • Aixecament planimètric de les esglésies romàniques de la Vall d'Aneu: Sant Martí d'Escalarre 

   Pérez Sánchez, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest és un projecte que té com a objecte ser el Treball Final de Carrera dels estudis universitaris que corresponen a la titulació d’Arquitectura Tècnica, cursada a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. El ...
  • Esglésies romàniques de la Vall d'Aneu: estat d'un patrimoni 

   Traguany Puértolas, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Les valls d’Àneu, en la comarca del Pallars Sobirà (Lleida), són un marc geogràfic i cultural singular en el que s’hi aplega un conjunt molt important de monuments i representacions artístiques alt medievals. La vall de ...
  • Estudi planimètric de les esglésies de la Vall d'Àneu: església de Sant Serni de Cerbi 

   Mora Artigas, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Les valls d’Àneu, en la comarca del Pallars Sobirà (Lleida), les valls, són un marc geogràfic i cultural singular en el que s’hi aplega un conjunt molt important de monuments i representacions artístiques alt medievals. ...
  • Estudi planimètric dels edificis de la Vall d'Àneu: Torre d'Espot i Santa Maria d'Espot 

   Subirats Cid, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Les valls d’Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà (Lleida), són un marc geogràfic i cultural singular en el que s’hi aplega un conjunt molt important de monuments i representacions artístiques alt medievals. La vall de ...
  • Estudi planimètric i evolució del castell de València d'Àneu: Sant Pere Vell d'Esterri 

   Pérez Vilaredas, Narcís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte té els seus antecedents en la col·laboració engegada, ja fa uns anys, per la Professora Montserrat Bosch, amb el Consell Cultural de les Valls d’Àneu, que ha actuat de veritable centre de gestió cultural ...