Ara es mostren els items 9902-9921 de 101729

 • Aplicacions d'alerta a persones amb dependència amb Android 

  Arquillos Chamorro, Natalia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Aplicacions de control per retorn d'estat amb tarja d'adquisició de dades i visual basic 

  Salomó Casanovas, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’objectiu del projecte consisteix en poder controlar un sistema en temps real mitjançant una targeta d’adquisició de dades. Els resultats més significatius serien les diferències que hi ha segons el tipus de controlador. ...
 • Aplicacions de “FRFA” (Formigó Reforçat amb Fibres d’Acer) amb funció estructural a obres d’edificació: estudi d’aplicació, a tensions normals, en forjats sandvitx bidireccionals 

  Navarro Aroca, Damián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Els formigons amb fibres s’han fet servir per a diverses aplicacions que es podrien denominar menors, principalment en paviments i formigons projectats. No obstant, als darrers anys s’està desenvolupant l’ús del formigó ...
 • Aplicacions de gestió quantitativa d'organitzacions 

  Castanyer Vila, Francisco José; Salvador Vallès, Ramon (Edicions UPC, 1995)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  L'ús de tècniques i models de tipus quantitatiu en el món de l'administració de les organitzacions es mostra com una necessitat prou evident en el moment en què es volen tractar les dades relatives als fets econòmics i les ...
 • Aplicacions de la pico hidràulica en vivendes rurals aïllades 

  Miquel Albareda, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Elèctrica E3
  En el present projecte es pretén indicar el procediment a seguir en el desenvolupament d’una pico central hidràulica (Pn < 100 kW) per al subministrament elèctric d’una vivenda rural aïllada amb electrificació bàsica ...
 • Aplicacions de la teledetecció en l'estudi de canvis d'usos en àrees urbanes : cas d'estudi de la ciutat de Zhengzhou (Xina) 

  Crespo Torres, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte realitza un estudi de l’evolució de la ciutat de Zhengzhou a la Xina a partir de l’anàlisi d’imatges satèl·lit compreses en el període del 2000 al 2017. Aquestes imatges de periodicitat anual s’estudiaran ...
 • Aplicacions del bio-residu del safrà 

  Canales Bravo, Míriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Des de l'antiguitat el safrà ha estat una espècia molt apreciada per les seves propietats. Amb el temps i degut al decreixement de l’economia mundial moltes de les empreses productores de safrà han reduït les vendes o fins ...
 • Aplicacions de les lloses posttesades: criteris de projecte i posada en obra 

  Esbrí Rodríguez-Xuàrez, Adriana; Bonilla Rodríguez, Rocío (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present treball es centra en l’anàlisi de l’obra de les plantes soterrani de l’edifici d’ampliació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona realitzada mitjançant lloses i bigues posttesades. Per ...
 • Aplicacions de les noves eines tecnològiques a l'ensenyament 

  Gallego Naya, José Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  La societat en què vivim actualment no és la mateixa de fa uns anys, aquesta ha patit uns grans canvis. Vivim en una societat totalment influïda per les noves tecnologies i aquestes s'han inserit en les nostres vides gairebé ...
 • Aplicacions del principi de funicularitat en les estructures comprimides: una revisió històrica 

  Romea Rosas, Carlos; Sánchez Romero, Montserrat (2011-12)
  Report de recerca
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Aplicacions del treball cooperatiu en el currículum de matemàtiques 

  Pastor Armengol, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El present treball és un recull dels resultats de l'experiència amb treball cooperatiu que he pogut portar a terme en una aula de 1r ESO en el meu centre de pràctiques. En el context docent actual, trobem dificultats a ...
 • Aplicacions de polímers conductors al desenvolupament de bateries de base orgànica 

  Cambra Obach, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el següent projecte s’han estudiat diversos compostos formats a partir del monòmer EDOT (3,4-etiledioxitiofè) juntament amb l’adició d’un ceràmic, l’alúmina (Al2O3). L’estudi s’ha basat en els efectes morfològics i ...
 • Aplicacions de rastreig de xarxes socials pel coneixement semàntic de la web en entorns de Business Intelligence 

  Fontquerni Tomàs, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09-21)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  English: This project has two main parts. The first one analyses the viability of developing a tool that extracts information from the social media and converts it into knowledge through a business intelligence tool. The ...
 • Aplicacions de tècniques de fusió de dades per a l'anàlisi d'imatges de satèl·lit en Oceanografia 

  Reig Bolaño, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-25)
  Tesi
  Accés obert
  Durant dècades s'ha observat i monitoritzat sistemàticament la Terra i el seu entorn des de l'espai o a partir de plataformes aerotransportades. Paral·lelament, s'ha tractat d'extreure el màxim d'informació qualitativa i ...
 • Aplicacions econòmiques a l’aula de matemàtiques 

  Arroyo Borrell, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Català: L’objectiu general d’aquest estudi és donar a conèixer la utilització i aplicació de conceptes i operacions matemàtiques del currículum de batxillerat en relació a l’Economia. Concretament, la finalitat és ...
 • Aplicacions educatives del Go i la seva inserció als instituts de secundària 

  Valls Mancha, Hugo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-01)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Amb el projecte d’aplicacions educatives del Go i la seva inserció als instituts de secundària, pretenem posar de manifest totes aquelles propietats que fan del Go un joc especialment útil per al desenvolupament ...
 • Aplicacions HMI per Panel View Plus® amb Factoritalk® View 

  Asensio Torres, Blas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte planteja la investigació i recerca del coneixement relatiu als nous terminals PANELVIEW PLUS® de ROCKWELL AUTOMATION adquirits per l´Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT). Amb l’objectiu de ...
 • Aplicacions interactives per a la docència de teoria de sistemes lineals 

  Fàbregas i Cornellà, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-05)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Les principals idees, conceptes i mètodes utilitzats per explicar la teoria de sistemes lineals de control són molt rics en quant al seu contingut visual. En aquest projecte s’han desenvolupat una sèrie d’aplicacions ...
 • Aplicacions interactives per la docència de control amb computador: alguns exemples de llaç obert 

  Fàbregas i Cornellà, Josep (2005-09)
  Report de recerca
  Accés obert
  En aquest treball s’han desenvolupat un conjunt que poden ésser de gran utilitat per il•lustrat els diferents aspectes de la teoria presentada en l’assignatura “Control amb Computador” de l’ETSEIB. Aquestes eines són un ...
 • Aplicación smartphone para el ayuntamiento de Palafolls 

  Díaz Sanguino, Manuel Alfonso (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El objetivo del proyecto es el de desarrollar una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android, que sirva como guía para la ciudad de Palafolls. La información que se ofrece al usuario está almacenada ...