• Ampliació escola Ignasi Iglesias 

  Agustí Artés, Kevin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
 • Ampliació Fundació Antoni Tàpies 

  Güell Ayza, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
 • Ampliació Fundació Antoni Tàpies 

  Morante Jiménez, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
 • Ampliació i acondicionament d'un circuit d'autocross al Solsonès 

  Roma Barrera, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Aquest projecte està orientat a l’ampliació i acondicionament de l’actual circuit d’autocross que es troba situat a la comarca del Solsonès, ja que no compleix amb la normativa de la Real Federació Espanyola de ...
 • Ampliació i adequació de la instal·lació elèctrica de l’hotel Gran Sol 

  Torres Ramón, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  En aquest treball es dissenya la adequació, millora i ampliació d’una instal·lació elèctrica d’un hotel, Hotel Gran Sol, situat a Eivissa, Sant Antoni. Aquest hotel de 3 estrelles consta d’una superfície construïda de ...
 • Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

  Gibaja Musachs, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-05-12)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  En aquest projecte es descriuen i justifiquen les obres necessàries per a la ampliació de la cruïlla d’accés al pont de Can Molas de Manlleu, a fi de construir-hi una rotonda que permetrà una millora de la circulació i ...
 • Ampliació i millora de la infraestructura de la xarxa de comunicacions de dades de Lloret de Mar 

  Boix i Marinel·lo, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por decisión del autor
  El projecte que es desenvolupa a continuació, té com a objectiu l’ampliació i millora de la xarxa de comunicacions de dades de Lloret de Mar. Aquesta ampliació es basarà en la instal·lació d’un segment de fibra ...
 • Ampliació i millora de l'alimentació elèctrica de la L3 de TMB. Nova sotscentral Catalunya 

  Vallejos Giralt, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por decisión del autor
  Realizado en/con:  Transports Metropolitans de Barcelona
 • Ampliació i millora d'una aplicació informàtica de càlcul matricial d'estructures de barres 

  Solé Figueras, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-11)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
 • Ampliació i millora d’una fàbrica de prefabricats de formigó existent 

  Trobalon Villa, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  L’empresa Comercial de Materials del Solsonès S.L. és una empresa que pertany al grup Prefabricats Pujol, fabricant d’elements prefabricats de formigó per la construcció de naus industrials, forjats i obra pública. L’objectiu ...
 • Ampliació i millora d'un algorisme de predicció meteorològica 

  Casanovas Aymerich, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-22)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
  Català: Es preté ampliar i millorar un algorisme de predicció meteorològica basat en les dades de reflectivitat de radar, que realitza una predicció de dues hores mitjançant una extrapolació. Respecte a les millores : ...
 • Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava 

  Casas Ros, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Realizado en/con:  Caves Ventura Soler
  El projecte Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava s’ha realitzat per les Caves Ventura i Soler S.L amb l’objectiu d’avaluar quin és l’estat de les instal·lacions i fer les millores pertinents. A més, en ...
 • Ampliació Institut Montsoriu, Arbúcies. Girona 

  Contepomi, Gustavo Adolfo E.; Bravo Farré, Luis (2009-10-15)
  Concurso de arquitectura y urbanismo
  Acceso abierto
 • Ampliació i remodelació del Presbiteri de la Catedral de Girona 

  Nogués Teixidor, Montserrat; Pla de Solà-Morales, Josep (ADIPPA, 2014-12)
  Comunicación de congreso
  Acceso abierto
  Nau gòtica de la Catedral de Girona. Degut a l’adaptació a les prescripcions del Concili Vaticà II, es va ampliar el presbiteri de la Catedral de Girona fins al límit de les tres naus, i situar-hi les peces històriques ...
 • Ampliació i sobredimensionament d'una xarxa per a suportar serveis de banda ampla 

  Gràcia i Ferré, Marc de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01-20)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Actualmente, algunas de las redes de control y gestión de distribución de servicios básicos a los hogares (por ejemplo luz, televisión por cable, telefonía, etc.) son redes de capacidad muy limitada. Esto se debe a la ...
 • Ampliació Istambul Modern. Museum of modern art 

  Madrid Company, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-05-09)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
 • Ampliació Museu d'Art de Céret 

  Tresserra Sans, Greta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
 • Ampliación al espacio de una aplicación de la integración en el campo complejo para la solución de una cuestión de informática gráfica 

  Lerma Usero, Miguel Ángel (Institut d'Estadística de Catalunya, 1992)
  Artículo
  Acceso abierto
  El teorema de los residuos de Cauchy sirve como base para un algoritmo que permite determinar la posición relativa de un punto respecto a una curva cerrada simple. La ampliación de este método al espacio tropieza con la ...
 • Ampliación Android del "MONO" packet capturer 

  Alvarez Calixto, Juan Bautista (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-31)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  Digital Forensics can be defined as the use of scientific methods to find evidences in digital sources such as computers, tablets, mobile phones, databases, Network Interface Controllers (NICs), smart devices, etc. These ...
 • Ampliación Biblioteca Pública Estocolmo 

  Quintana Zazurca, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto