Ara es mostren els items 18713-18732 de 84474

 • Control en modo deslizante aplicado a sistemas de acondicionamiento de potencia de satélites 

  Calvente Calvo, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-12-14)
  Tesi
  Accés obert
  El sistema de acondicionamiento de potencia es clave para el funcionamiento correcto del resto de sistemas eléctricos de un satélite. Los reguladores conmutados continua - continua son las piezas que enlazan los paneles ...
 • Control en modo deslizante con comparador con histéresis y frecuencia de conmutación fija 

  Repecho del Corral, Víctor; Biel Solé, Domingo; Fossas Colet, Enric (2015)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  En este artículo se presenta una estructura de control que permite operar a frecuencia de conmutación fija en modo deslizante. La implementación se realiza mediante un comparador de histéresis variable, cuyo valor se ajusta ...
 • Control en modo deslizante de un inversor trabajando a frecuencia de conmutación fija 

  Repecho del Corral, Víctor; Biel Solé, Domingo; Olm Miras, Josep Maria (2016)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  El presente trabajo propone un método para la regulación de frecuencia en controladores deslizantes trabajando en seguimiento de señales. La técnica incluye un lazo de control adicional con un comparador de histerésis ...
 • Control en modo deslizante de un rectificador monofásico con un filtro LCL 

  Biel Solé, Domingo; Dòria Cerezo, Arnau; Fossas Colet, Enric (Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 2013)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  En este artículo se presenta el análisis dinámico y el diseño de un controlador para un rectificador monofásico controlado con un filtro LCL. El algoritmo de control está basado en las técnicas de modos deslizantes que ...
 • Control en modo deslizante en entrelazado y gestión de potencia en un convertidor Buck de 8 fases 

  Garcia, Pilar; Repecho del Corral, Víctor; Biel Solé, Domingo; Ramos Lara, Rafael Ramón (2015)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  Este artículo presenta el diseño de un control en modo de deslizamiento con entrelazado de un convertidor Buck multifase. El control en modo de deslizamiento incluye un algoritmo para la ecualización de las corrientes de ...
 • Control en modo deslizante para un convertidor reductor multifase en entrelazado con ecualización de corriente 

  Ramos Lara, Rafael Ramón; Biel Solé, Domingo; Fossas Colet, Enric (2011)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  La presente comunicación aplica la técnica de control en modo de deslizamiento para la obtención de robustez frente a variaciones de la tensión de entrada, de la carga y de la tensión de referencia en un convertidor ...
 • Control en tiempo real de depósitos de retención como alternativa de rehabilitación a la cuenca de la riera Roja de Sant Boi de Llobregat 

  Alcarria Escribano, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
  Tesina
  Accés obert
 • Control estructural de fonamentacions profundes mitjançant assaigs d'integritat i de càrrega 

  Rios i Osia, Jofre (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2008-05)
  Tesina
  Accés obert
  Recull d'informació dels dos tipus d'assaigs més utilitzats actualment per l'estudi d'integritat estructural de pilons: l'assaig sònic i ultrasònic. S'han descrit diferents parts que composen aquests dos tipus d'assaigs, ...
 • Control físicament realista d'un robot bíped virtual 

  Vergés Vilarrubia, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte té la intenció de dissenyar i implementar un programa que permeti a l'usuari realitzar animacions a partir punts intermitjos d'un moviment i calcular-ne el moviment complet.
 • Control for power conditioner based PEM fuel cell and back-up power system with supercapacitor 

  Trujillo Caballero, Juan Carlos; Gomis Bellmunt, Oriol; Montesinos Miracle, Daniel; Sumper, Andreas; Sudrià Andreu, Antoni; Junyent Ferré, Adrià (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  This paper presents a new control strategy to operate a Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) 1,2 kW and supercapacitor (SC) through a hybrid converter proposed. The Fuel Cell (FC) has a slow dynamic device by its ...
 • Control gestual de vehicle aeri no tripulat 

  Catllà Garcia, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El control gestual ha creat una nova era tecnològica en els últims anys. En aquest treball es fa un recorregut sobre l’evolució de les interfícies d'entrada dels computadors fins l'actualitat i, es presenta un breu resum ...
 • Control GPI-repetitivo de corriente en inversores en entornos con impedancia de red incierta. 

  Ramos Fuentes, Germán Andrés; Cortés Romero, John Alexander; Costa Castelló, Ramon (2012)
  Comunicació de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  Cada vez existen más dispositivos que inyectan o consumen energía en la red de distribución. El intercambio de energía debe realizarse buscando un factor de potencia uno en el punto de conexión. Alcanzar este comportamiento ...
 • Control gráfico de formas y superficies de transición 

  Crespo Cabillo, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-03-04)
  Tesi
  Accés obert
  El treball parteix de la idea que l'arquitectura és essencialment geomètrica i vol demostrar que el coneixement de la geometria és imprescindible per a arribar a fer una obra d'arquitectura.<br/>S'estudien uns 30 exemples ...
 • Control i diagnòstic del vis sense fi 

  Mayol Planes, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte està dedicat a entendre el control d’un eix lineal mitjançant les eines i la programació d’automatismes a partir del material Rockwell Automation. Es tindrà en compte l’abast d’una aplicació d’un accionament ...
 • Control i gestió del procés d'elaboració de cervesa artenana 

  Curià Trullols, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-21)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • CONTROL I GUIATGE (AERONÀUTICA) 

  Autor desconegut (Iniciativa Digital Politècnica. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxiu, 2011-06-22T08:57:32Z)
  Curs
  Accés obert
 • Control i monitorització de l'energia en una planta solar fotovoltaica 

  Garcés Orteu, Míriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Control i monitorització de panells solars 

  Granados Tubio, Angel; Garcia Farrés, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Gràcies a la tecnologia i al camp de l'electrònica el món de les energies renovables està patint un gran canvi de cara a la seva present i futura expansió en el mercat de l'energia. Un canvi necessari per invertir una ...
 • Control i monitorització sense fils d'un habitatge 

  Bergadà Bofill, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en el disseny i el prototipat d’un sistema de control i monitorització sense fils d’un habitatge mitjançant el protocol ZigBee amb l’objectiu de formar una xarxa modular per a reduir el cost i ...
 • Control i operació de parcs eòlics marins connectats amb VSC-HVDC 

  Caña Baró, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball presenta l’anàlisi, la modelització, el control i la simulació d’un parc eòlic marí connectat amb un enllaç HVDC (High Voltage Direct Current). Els convertidors estudiats i emprats són els VSC (Voltage Source ...