• Automatització d'un forn de difusió i caracterització d'emissors de bor 

  Masmitjà Rusiñol, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-22)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  [ENGLISH] In this project has presented the work of doing the diffusion furnace automation and of doing the fabrication and characterization of boron emitters. A programming from scratch has been designed in order to be ...
 • Automatització d'un hotel amb EIB 

  Martín Barroso, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Actualment, els hotels han de disposar de mecanismes que permetin un control sobre els seus sistemes sense minimitzar la sensació de confort per els seus usuaris. És dintre d’aquest àmbit, on es pretén realitzar ...
 • Automatització d'un magatzem industrial connexionat amb producció 

  Raya Jordan, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  En aquest projecte és pretén automatitzar els processos de gestió d’estoc d’un magatzem de matèria primera. El projecte es divideix en dues parts. La primera part consisteix en el disseny i la programació del automatisme ...
 • Automatització d'un procés de fabricació d'apòsits 

  Calvo Baron, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Aquest treball de fi de grau té per objectiu el dimensionament de la instal·lació elèctrica d’una indústria de fabricació d’apòsits. El treball comença amb una presentació de l’objecte i abast del projecte, continua amb ...
 • Automatització d'un procés de tractament d'aigua 

  Vives Ballesta, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Aquest projecte consisteix en l’estudi, valoració i disseny de l’automatització i millora de la primera fase d’un procés de tractament i purificació d’aigües, on es reben diferents aigües d’entrada, que són tractades per ...
 • Automatització d'un procés de tractament de pells 

  Parareda Ordeig, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  En aquest projecte es dissenya una màquina per a dosificar colorants i productes químics per a poder preparar pastes per a l’estampació. El sistema permet dosificar diverses solucions des d’un únic mecanisme, cosa que ...
 • Automatització d'un procés d'impregnació d'elèctrodes 

  Fernàndez Benítez, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por decisión del autor
  La impregnació és una de les etapes que passen les barres de grafit al llarg del procés de producció dels elèctrodes. Aquesta té com a finalitat millorar les propietats físiques d'aquests i així millorar el seu rendiment ...
 • Automatització d'un procés industrial 

  Téllez Vila, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  Aquest projecte va néixer de la idea d’aclarir i aprofundir en l’automatització industrial. Primerament s’ha explicat la teoria que afectava i era més propera al projecte i s’ha procedit a la programació de l’autòmat per ...
 • Automatització d’un sistema de commutació d’elèctrodes per mesures de tomografia d’impedància elèctrica 

  Claver Pont Guiu, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
 • Automatització d'un vehicle industrial AGV 

  Riera León, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  Aquest treball tracta de l’automatització d’un vehicle industrial, anomenat sovint dins la industrial AGV (automated guided vehicle). La tasca que es du a terme en aquest projecte és elaborar els esquemes elèctrics de la ...
 • Automatització en activitats d’atenció al client i comercials en un centre de trucades 

  Molins Mateu, Santi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-12)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por decisión del autor
  La memòria del projecte final de carrera està basat en un projecte laboral de l’àmbit en la consultoria empresarial. Europraxis Consulting va vendre aquest projecte a una empresa multinacional del sector utilities i que ...
 • Automatització i control dels serveis auxiliars de la biblioteca de l’EPSEVG 

  Segui Payeras, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-04)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  S’ha dissenyat un projecte per a l’automatització i control dels serveis auxiliars de la biblioteca de l’EPSEVG. Aquest projecte consta d’una programació per el control dels diferent elements que composen el sistema i ...
 • Automatització i control de planta d'aigua 

  Villena Marcos, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
 • Automatització i control de sistemes de reg en finques agrícoles 

  Sánchez Muro, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-13)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
 • Automatització i control d'un sistema d'aigua osmotitzada 

  González Curado, Juan Anotnio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Aquest projecte està creat i dissenyat per minimitzar l’alt i greu risc de fallada d’un procès de creació i subministrament d’aigua osmotitzada. A l’hora, pot gestionar i controlar el funcionament de tot el procès, i en ...
 • Automatització i control d'un sistema multi eixos 

  Rísquez Rísquez, Juan Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Aquest projecte intenta donar a conèixer la manera de portar a la pràctica en un entorn industrial real, un sistema de control de posició d’alta precisió, d’un grup de cilindres hidràulics amb realimentació per sensors ...
 • Automatització i control SCADA de la màquina Tecnocable, per el procés de fabricació de cable elèctric 

  Belmonte Bernadó, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Realizado en/con:  Prysmian Cables & Systems
  El present projecte final de carrera té l’objectiu d’automatitzar i controlar mitjançant un SCADA la línia 6 o Tecnocable de la fàbrica Cavigel que té Prysmian a Vilanova i la Geltrú. Aquesta màquina és l’encarregada de, ...
 • Automatització i disseny d’un sistema d’agitació per ultrasons i una conquilla per la caracterització de metall colat 

  Sintes Juanico, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Degut al desenvolupament tecnològic i els grans avanços en els programes de disseny d’anàlisi i bases de dades, utilitzar programes de disseny en 3 dimensions i poder fer un anàlisis posterior per validar-lo utilitzant ...
 • Automatització i instal.lacions d'il·luminació, electricitat i aigua d'un càmping 

  Soto Ortega, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Aquest projecte en qüestió, tracta del disseny d'una sèrie d'instal·lacions, il·luminació, electricitat, xarxa d'aigua freda, xarxa d'aigua calenta i producció d'aigua calenta sanitària mitjançant l'aprofitament del sol ...
 • AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 

  Cristobal Raya Giner (Iniciativa Digital Politècnica. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxiu, 2013-03-18T08:21:15Z)
  Curso
  Acceso abierto