Now showing items 12722-12741 of 99553

 • Automatització d'una estació depuradora d'aigües residuals 

  Manresa Potrony, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El present projecte es basa en l’automatització d’una estació depuradora d’aigües residuals d’una fàbrica de productes químics. La solució adoptada es basa en el control distribuït de Siemens PCS7 i el bus de camp PROFIBUS. ...
 • Automatització d'una instal·lació agrària 

  Pruna Bassa, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte ens introdueix en el món agrari, explicant-nos les necessitats principals que tenen els cultius, els aspectes que es tenen en compte i també quins sistemes de control s‟utilitzen avui en dia, tipus de sensors ...
 • Automatització d'una línia d'envasat 

  Martínez Ambròs, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte es dissenya un sistema per mesclar botelles de dos productes provinents de diferents línees de producció. Aquest fet es realitza amb la finalitat de poder empaquetar dos envasos amb diferent contingut ...
 • Automatització d'una línia d'envasat virtual preveient la possibilitat de simular avaries 

  Carrillo, Atalay (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Automatització d'una línia de premses 

  Roda i Leal, Toni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Automatització d'una línia de premses mitjançant robots 

  González León, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Opel-General Motors / ASM
 • Automatització d'una màquina de fabricació de tubs de ferro per centrifugat 

  Cristobal Granado, Esdras (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Automatització d’una màquina de paletització de caixes de cava 

  Baca Marquez, Sebastian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-08)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Castellblanc
 • Automatització d'una màquina per al mecanitzat d'estructures d'alumini intercalari 

  Giménez Font, Humbert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Estudi sobre el procés de sensoritzar i automatitzar un sistema mecànic per poder realitzar el mecanitzat sobre un barrotet. A l’etapa d’anàlisi es va partir de l’esquema de la mecànica, juntament amb els requeriments ...
 • Automatització d'un banc de circulació de líquid 

  Domingo Martínez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Frape Behr Service
 • Automatització d’un canvi electrònic de bicicleta 

  Marquez Abellan, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This report explains the process carried out to use an automatic gear change applied to a bicycle. To do this, a preliminary investigation of the nowadays used systems in this discipline has been done. It is explained the ...
 • Automatització d'un forn de difusió i caracterització d'emissors de bor 

  Masmitjà Rusiñol, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-22)
  Master thesis
  Open Access
  [ENGLISH] In this project has presented the work of doing the diffusion furnace automation and of doing the fabrication and characterization of boron emitters. A programming from scratch has been designed in order to be ...
 • Automatització d'un hotel amb EIB 

  Martín Barroso, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Actualment, els hotels han de disposar de mecanismes que permetin un control sobre els seus sistemes sense minimitzar la sensació de confort per els seus usuaris. És dintre d’aquest àmbit, on es pretén realitzar ...
 • Automatització d'un magatzem industrial connexionat amb producció 

  Raya Jordan, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte és pretén automatitzar els processos de gestió d’estoc d’un magatzem de matèria primera. El projecte es divideix en dues parts. La primera part consisteix en el disseny i la programació del automatisme ...
 • Automatització d'un procés de fabricació d'apòsits 

  Calvo Baron, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de grau té per objectiu el dimensionament de la instal·lació elèctrica d’una indústria de fabricació d’apòsits. El treball comença amb una presentació de l’objecte i abast del projecte, continua amb ...
 • Automatització d'un procés de tractament d'aigua 

  Vives Ballesta, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en l’estudi, valoració i disseny de l’automatització i millora de la primera fase d’un procés de tractament i purificació d’aigües, on es reben diferents aigües d’entrada, que són tractades per ...
 • Automatització d'un procés de tractament de pells 

  Parareda Ordeig, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es dissenya una màquina per a dosificar colorants i productes químics per a poder preparar pastes per a l’estampació. El sistema permet dosificar diverses solucions des d’un únic mecanisme, cosa que ...
 • Automatització d'un procés d'impregnació d'elèctrodes 

  Fernàndez Benítez, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La impregnació és una de les etapes que passen les barres de grafit al llarg del procés de producció dels elèctrodes. Aquesta té com a finalitat millorar les propietats físiques d'aquests i així millorar el seu rendiment ...
 • Automatització d'un procés industrial 

  Téllez Vila, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte va néixer de la idea d’aclarir i aprofundir en l’automatització industrial. Primerament s’ha explicat la teoria que afectava i era més propera al projecte i s’ha procedit a la programació de l’autòmat per ...
 • Automatització d’un sistema de commutació d’elèctrodes per mesures de tomografia d’impedància elèctrica 

  Claver Pont Guiu, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access