• Web platform for auditing as a service 

    Llobet Pons, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-20)
    Trabajo final de grado
    Acceso abierto
    El projecte Web Platform for Auditing as a Service (WPAaaS) de l’inLabFIB - esCERT s’encarrega de la instal·lació, configuració, i desenvolupament d’un servidor que serveixi una plataforma web a través de la qual usuaris ...