• Sistema de reconeixement de gestos usant l'algorisme Viola-Jones 

    Rodon Cañellas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    En aquest projecte s'ha estudiat el reconeixement de gestos fets amb la mà a partir de l'algorisme de Viola-Jones. La memòria descriu tota l'evolució del projecte i el resultats obtinguts.