• La calidad del arquitecto 

    Wagner, Otto 1841-1918 (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Departament de Composició Arquitectònica, 2002)
    Article
    Accés obert