• Diseño del software de debug de un sistema telemático de automoción 

    Liébana Leirós, Julio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per acord de confidencialitat
    Aquesta memòria documenta la realització d'un software utilitzat per a obtenir dades internes d'un sistema encastat. És un projecte realitzat en empresa, i està pensat per a funcionar sobre una plataforma concreta a ...