• Eficiència en la prestació de serveis mèdics a una UCI 

    Alonso Ginovart, José; Rocamora García, Tamar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    A partir de 3830 pacients ingressats entre els anys 2006 i 2010 a la UCI de l'HUGTiP, estudiem quines variables afecten a la durada de l'estada (LOS) a la UCI. Hem elaborat un model de regressió multilineal per predir LOS ...