Now showing items 1-14 of 14

 • Bayesian estimation of the orthogonal decomposition of a contingency table 

  Ortego Martínez, María Isabel; Egozcue Rubí, Juan José (2016)
  Article
  Open Access
  In a multinomial sampling, contingency tables can be parametrized by probabilities of each cell. These probabilities constitute the joint probability function of two or more discrete random variables. These probability ...
 • BicingStats 

  Carol Campreciós, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Implementació d'un sistema de predicció de l'ocupació de estacions de Bicing i d'una app Android que mostra aquests resultats a l'usuari.
 • Building and validating biomarkers. Comparison of methods and application to prostate cancer 

  Serra Cayuela, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-01)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  In the present work it is reviewed the the statistical tools available for the biomarker discovery process. Resampling techniques, feature selection, classifiers and metric to evaluate the performance of the biomarkers is ...
 • De menos a distinto: estudio de la implantación de R en las asignaturas del grado de estadística 

  Baixeries i Juvillà, Jaume; Fairén González, Marta; Gabarró Vallès, Joaquim; Pasarella Sánchez, Ana Edelmira (Universidad de Almería, 2016-07-05)
  Conference lecture
  Open Access
  Los cursos de informática en las titulaciones que no son informáticas siempre pecan de falta de motivación y buenos resultados de los estudiantes. El argumento del estudiante acostumbra a ser: ¿A mí para que me servirá ...
 • FHtest: an R package for the comparison of survival curves with censored data 

  Oller Piqué, Ramón; Langohr, Klaus (2017-11)
  Article
  Open Access
  The Fleming-Harrington class for right-censored data was first introduced by Harrington and Fleming (1982). This class is widely used in survival analysis studies and it is a subset of the so-called weighted logrank test ...
 • Kernel PCA per a l’anàlisi de dades òmiques 

  Planell Picola, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Master thesis
  Open Access
  Les funcions kernel, per les seves propietats, permeten combinar diferents tipus de dades, essent una possible via per a la integració de dades òmiques. Amb l'objectiu d'explorar l'ús d'aquestes, s'estudien els fonaments ...
 • Mètode espectral per a l'aprenentatge de màquines d'estats 

  Santiago Boíl, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El mètode espectral per a l'aprenentatge de màquines d'estats desenvolupat per, entre altres, el grup de recerca LARCA, permet l'obtenció d'un model a partir d'una mostra amb garanties teòriques i empíriques. Programació ...
 • Modeling and solving linear programming with R 

  Sallán Leyes, José María; Lordan González, Oriol; Fernández Alarcón, Vicenç (OmniaScience (Omnia Publisher S.L.), 2015-09-08)
  Book
  Open Access
  Linear programming is one of the most extensively used techniques in the toolbox of quantitative methods of optimization. One of the reasons of the popularity of linear programming is that it allows to model a large variety ...
 • Predicció de mutacions a partir de la descomposició per residus de l'energia d'unió proteïna-pèptid 

  Faura Romagosa, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte estudiem un cas a partir d'unes dades reals per tal de predir mutacions. A partir de les observacions i resultats obtinguts en aquest estudi, s'ha desenvolupat una aplicació interactiva generalitzada per ...
 • Project for the development of a higher education management dashboard in R 

  Chatzos, Dimitris (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-31)
  Master thesis
  Open Access
  Dashboards are information management tools , for monitoring and analysing of different organization’s behaviour. The purpose of management Dashboards is to observe, identify and solve problems and to justify patterns with ...
 • La regressió quantílica per a les mesures de risc 

  Pitarque Méndez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2019-06)
  Master thesis
  Open Access
  La regressió quantílica és una eina que serveix per ajustar models per explicar una variable resposta amb diversos tipus de dades. Aquesta eina és poc coneguda degut a la gran importància d altres tècniques d ajust com la ...
 • Sistema de visualización de datos procedentes de resultados de experimentos de simulación de tráfico 

  Lorente García, Ester (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Tècniques de remostreig en l’elaboració automàtica d’informes a l’Enquesta d’Inserció Laboral d’AQU Catalunya 

  Bernàldez Arjona, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2017-10)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Using Gumbel copula to assess the efficiency of the main endpoint in a randomized clinical trial and comparison with Frank copula 

  Plana Ripoll, Oleguer (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-13)
  Master thesis
  Open Access
  In time-to-event randomized clinical trials, it is common to use composite endpoints as the main endpoint when comparing two treatment groups. A new statistical methodology has been recently developed in order to derives ...