Now showing items 1-5 of 5

 • Disseny d'una màquina dosificadora de tubs farmacèutics amb hematies 

  Expósito Brunés, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Grifols
 • Disseny d’un sistema automàtic de premsat d’aliments 

  Guijarro Rebato, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte te per objectiu l’anàlisi, el disseny i desenvolupament d’una proposta que solventi una problemàtica existent: El temps de dedicació i cansament que produeix premsar mojitos manualment, i per tant, ...
 • Gestió de facturació per internet 

  Abad Farrán, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte, s’ha desenvolupat una eina per a la gestió integral de la facturació d’una empresa. Això inclou la gestió dels clients, proveïdors, productes, comandes, albarans, factures i finalment rebuts. Aquesta ...
 • Optimització d'un mirall retrovisor amb metodologies d'eco-disseny 

  Salvador Olmo, Hector (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu del present projecte és el d’optimitzar el disseny d’un mirall retrovisor aplicant metodologies d’eco-disseny. Per acomplir-ho és necessari adquirir coneixements teòrics sobre l’eco-disseny i les seves meto ...
 • Uhandle : Carret de compra amb cadira per nens incorporada 

  Schlesier Corrales, Alfred (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball es dissenya un producte que soluciona el següent problema: no existeix un producte que permeti portar la compra i el fill o filla en el mateix espai. El producte proposat és un carret “2en1” que compta ...