Now showing items 1-1 of 1

  • El Procés de Moran en grafs evolutius no dirigits 

    Subías Beltrán, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
    Bachelor thesis
    Open Access
    En aquest treball s'estudien alguns resultats sobre la modelització de l'evolució seguint ell model d'infecció de Moran sobre grafs no dirigits. Concretament sobre un graf no dirigit, on els vèrtexs representen agents i ...