• A service-constrained positioning strategy for an autonomous fleet of airborne base stations 

  José Torra, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  This thesis proposes a positioning strategy for a fleet of unmanned aerial vehicles (UAVs) airlifting wireless base stations. First, two schedulers that model the distribution of resources within a single cell are analyzed. ...
 • Development of a modular Kalman Filter based sensor fusion algorithm for air vehicles 

  López Milla, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-28)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Technische Universität Darmstadt
  [ANGLÈS] Kalman Filter is nowadays one of the most used tool to perform sensor fusion in navigation environments, i.e. combine information from several different sensors to obtain the optimal navigation solution. However, ...
 • Modelització i control d'un autopilot per a vaixells 

  Pérez Martín, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte inclou el desenvolupament matemàtic d’un model de la dinàmica d’embarcacions, el propulsor, la màquina del timó i les pertorbacions externes degudes a vent i onades durant la navegació. Per a la validació ...
 • Sensor fault diagnosis in inland navigation networks based on a grey-box model 

  Segovia Castillo, Pau; Blesa Izquierdo, Joaquim; Duviella, Eric; Rajaoarisoa, Lala H.; Nejjari Akhi-Elarab, Fatiha; Puig Cayuela, Vicenç (2018)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Inland navigation networks are equipped with limnimeters to measure and record water level data for the control of water levels and the management of water resources. When faults occur on sensors, corrupted data can be ...