• Anàlisi teòrica i pràctica d’una biga d’ànima alleugerida 

    Miret Gay, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per decisió de l'autor
    En aquest TFG s’estudia una biga d’ànima alleugerida treballant a flexió simple per mitjà d’una anàlisi teòrica i pràctica. L’anàlisi teòrica es realitza seguint els criteris de disseny que es fan servir en l’actualitat ...