• Representació mecànica d'una mà humana i simulació del seu moviment en CAD 3D 

    Puigoriol Arnaus, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    En el present treball es realitza un estudi mecànic de la mà humana. Aquest estudi analitza els diferents ossos que conformen l’estructura interna de la mà i els diferents rangs de moviment que aquests poden realitzar. En ...