• Realització d'un videojoc 2D Hack and Slash 

    Tuneu Arroyo, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    La finalitat d’aquest Treball de Fi de Grau es crear un videojoc Hack and Slash en 2D, la plataforma en la que es jugaria seria l’ordinador i el nombre de jugadors seria per un jugador. Com diu el títol del projecte el ...