Now showing items 1-8 of 8

  • Combining static and dynamic data coalescing in unified parallel C 

   Alvanos, Michail; Farreras Esclusa, Montserrat; Tiotto, Ettore; Amaral, José Nelson; Martorell Bofill, Xavier (2015-02-19)
   Article
   Open Access
   Significant progress has been made in the development of programming languages and tools that are suitable for hybrid computer architectures that group several shared-memory multicores interconnected through a network. ...
  • Control predictiu d'un inversor de tres nivells programat amb Llenguatge C 

   García Benítez, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   A partir del control predictiu d’un inversor de tres nivells programat sobre Matlab- Simulink, s’ha traduït el programa a llenguatge de programació C per tal de millorar la seva velocitat d’execució. S’han ofert dos ...
  • Desarrollo de un cliente DVB-IP con perfil Live Media Broadcast (LMB) 

   Viudez García, Eugenio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Desenvolupament d'un entorn de simulació evolutiu per a una instal·lació multi-robot 

   Mateo Regales, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-03-31)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és demostrar la validesa de la utilització de tècniques de simulació en ordinador, així com d’algorismes d’evolució genètica, per tal de trobar solucions òptimes en la programació dels robots ...
  • Fundamentos de ordenadores : programación en C 

   Jiménez Castells, Marta; Otero Calviño, Beatriz (Iniciativa Digital Politècnica, 2013)
   Book
   Open Access
   Este libro va dirigido a estudiantes que se inician en la programación en C. El libro trata de forma sencilla los aspectos más básicos de la programación, utilizando únicamente un subconjunto representativo de las sentencias ...
  • Leveraging OmpSs to exploit hardware accelerators 

   Sainz, Florentino; Mateo Bellido, Sergi; Beltran Querol, Vicenç; Bosque, José L.; Martorell Bofill, Xavier; Ayguadé Parra, Eduard (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2014)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   CUDA and OpenCL are the most widely used programming models to exploit hardware accelerators. Both programming models provide a C-based programming language to write accelerator kernels and a host API used to glue the host ...
  • Programació en C d’algorismes avançats de processament d'àudio 

   Esteve Gras, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest treball hem desenvolupat un conjunt d’algorismes d’àudio. N’hi ha de molt variats, incloent reverberadors, generadors de senyals, delays, equalitzadors gràfics i paramètrics, moduladors i analitzadors ...
  • Programación en C con aprendizaje activo, evaluación continua y trabajo en equipo: caso de estudio 

   Pardo, Abelardo; Estévez-Ayres, Iria; Basanta-Val, Pablo; Fuentes-Lorenzo, Damaris (Universidade de Santiago de Compostela. Escola Técnica Superior d'Enxeñaría, 2010-07-07)
   Conference lecture
   Open Access
   La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto el rediseño de parte de los planes de estudios por parte de las universidades. En este artículo se describe el proceso de concepción, diseño y despliegue ...