• Model de la dinàmica lateral d’un vehicle complet 

    Crusells Porras, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014)
    Projecte Final de Màster Oficial
    Accés obert
    El projecte que es presenta en aquest document, té com a finalitat l’estudi del comportament de la dinàmica lateral d’un vehicle utilitari. El principal objectiu és la creació d’una aplicació vàlida per simular el ...