• Composition of New Features into a Wireless Nurse Call System 

    Morey Pasqual, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02-11)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Català: Les necessitats sanitàries evolucionen de manera constant; algunes d?aquestes necessitats ja estan cobertes per la tecnologia actual entre que altres encara no. Aquesta tesi ofereix una anàlisi crítica de la recerca ...