• Expectation Maximitzation per a arbres filogenètics| 

    Ibáñez Marcelo, Esther (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
    Projecte Final de Màster Oficial
    Accés obert
    Anàlisi exhaustiu del mètode EM aplicat a la reconstrucció filogenètica. Aplicació del mètode per a la reconstrucció de topologies sobre dades simulades sota un model K3. Aplicació i comparació amb altres mètodes de ...