• The craft or refuge of history 

    Solaguren-Beascoa de Corral, Félix (Polígrafa, 2010)
    Capítol de llibre
    Accés restringit per política de l'editorial