• Desenvolupament d’una blogosfera 

    Gómez Fernández, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01)
    Proyecto/Trabajo final de carrera
    Acceso abierto
    Realizado en/con:  Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
    Aquest projecte pretén desenvolupar una blogosfera partint d’una eina base, WordPress. La blogosfera ha de ésser adaptada i dedicada per un col·lectiu de persones dintre d’un àmbit concret, els col·legiats del ...