• La fàbrica Batlló: una obra influent en l'arquitectura catalana 

    Graus, Ramon; Rosell Colomina, Jaume (2009-10)
    Texto en actas de congreso
    Acceso abierto
    Ningú no dubta de la influència de Rafael Guastavino en la arquitectura, catalana i en l'arquitectura en general, especialment a través de la renovació dels procediments constructius directament vinculats al maó i a la ...