• Distribución de caudales en un cruce de calles con ángulos diferentes 

  Martínez Gomariz, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-11)
  Tesina
  Accés obert
  Durante sucesos de precipitación severos en grandes ciudades, es común que se produzcan inundaciones, de tal manera que el agua circula por las calles como si de una red de canales de tratara, causando perdidas materiales ...
 • Efectes de l'alliberament de cabal generador a preses de Catalunya 

  Pallarès Giral, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02-24)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu principal d’aquest estudi és doncs, avaluar els efectes que produeix aquest cabal sobre la llera del riu i el seu hàbitat, i adequar-ne el valor més eficient pel medi. El projecte es centra sobre el riu Cardener, ...
 • Identificació i caracterització dels fluxos d'aigua a La Ria del Nervión 

  Gago Torres, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05-20)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present treball s'emmarca dins de les campanyes de control de qualitat al port de Bilbao (Euskadi), portades a terme durant l'hivern de 2007 i l'estiu de 2008, atenent a una creixent sensibilització per part de les ...
 • Projecte de millora del parc fluvial del riu Mogent al TM de la Roca del vallès 

  Gracia Martín, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor