• Sistemes de generadors del grup d’automorfismes del grup lliure 

    Fossas Tenas, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
    Projecte Final de Màster Oficial
    Accés obert
    Jacob Nielsen va ser el primer a estudiar el grup d'automorfismes del grup lliure de rang finit el 1917 i, de fet, també va ser el primer en donar-ne un conjunt de generadors, el 1918. Alguns anys més tard,el 1936, Henry ...