• Classificació dels subgrups finits de GL2(C) 

    Martín Román, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
    Projecte Final de Màster Oficial
    Accés obert
    "Es tracta de fer la classificació de tots els subgrups finits del grup lineal 2-dimensional complex. Les eines necessàries són la teoria de grups bàsica, la teoria de les representacions de grups, i la classificació ...