• L'estadística a secundària i batxillerat. Síntesi de suport. 

    Andreu Ramírez, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
    Projecte Final de Màster Oficial
    Accés obert
    Català: Aquest treball consisteix en una web la finalitat principal de la qual és servir com a suport a l'explicació de/la professor/a (projectada en una pantalla o pissarra electrònica), i la secundària és servir de ...