• Anàlisi d'una eina digital d'aprenentatge basada en un videojoc d'aventura 

    Masanas
 Mustienes, Joan 
Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
    Projecte Final de Màster Oficial
    Accés obert
    Aquest treball forma part d'un projecte europeu anomenat Pro‐Active que promou l'ús de videojocs com a eines educatives. L'objectiu principal és de veure com es pot utilitzar un videojoc per a treballar les matemàtiques ...