• Proyecto de equipamiento funcional y museístico del museo arqueológico de La Palma 

    Mària Serrano, Magdalena; Minguell Font, Joan Claudi; Metamorfosi Arquitectes (Equip d'arquitectes) (2006-11-21)
    Concurso de arquitectura y urbanismo
    Acceso abierto
    L’objectiu de la proposta és la resolució interior del Museu Arqueològic Benaorita de La Palma (Illes Canàries), així com la redacció del guió i els continguts de la Exposició Permanent, i el disseny de tota la museografia ...