• Valorar el sòl de forma sostenible 

    Alegret Burgués, Alberto; Cabré Puig, Esteve (Centre de Política del Sòl i Valoracions - Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
    Article
    Accés obert
    Voldríem destinar aquesta reflexió a considerar el valor econòmic 2 generacional del sòl, tenint en compte la seva diversa naturalesa, particularment la submissió a la ratlla3 urbanística, tot relativitzant la possibilitat ...