• Concurs façana sud de Manresa 

    Gascón Climent, Eduardo; Nogué-Onzain-Roig Arquitectes (2006-03-07T15:24:23Z)
    Concurs d'arquitectura i urbanisme
    Accés obert
    Data Projecte 2000-2001 Emplaçament: Façana Sud de Manresa S.Construïda: 360.000 m2 (Sector) i 13.256 m2. Edifici Judicial Pressupost: 17.317.383 € (Sector) i 8.870.049 € (Edifici Judicial)