• Sobre la 4a Biennal d'Arquitectura 

    Mària Serrano, Magdalena (Camps i Palou, Francesc, 2007)
    Capítol de llibre
    Accés obert
    Anàlisi crítica de la situació actual de l'arquitectura en les comarques del Vallès i de les seves repercussions envers el territori i el patrimoni històric.