Ara es mostren els items 1-16 de 16

 • A novel model to predict a slap avalanche configuration using m:n-CAk cellular automata 

  Fonseca Casas, Pau; Colls, Màxim; Casanovas Garcia, Josep (Elsevier, 2010-08-23)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  The paper introduces a novel method to represent slap avalanche phenomena. The model is based on a cellular automaton generalization named m:n-$CA^k$. This generalization allows the use of different layers in a single ...
 • Automatic generation of loop invariants 

  Larraz Hurtado, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  CppInv works in two stages. Firstly, it parses a source code written in a subset of C++ and abstracts all execution paths of the program building a control flow graph associated to a transition system. Paths are expressed ...
 • Development of features for a SIP user agent on a Symbian OS platform using C++ 

  Balcells Palomar, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  SIP, Session Initiation Protocol, is a protocol designed by Henning Schulzrinne (Columbia University) and the latest version by the Internet Engineering Task Force (IETF) SIP Working Group for controlling for setting up ...
 • Development of software for the study of fluid dynamics. Aerodynamical applications 

  Bassa Parpal, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Català: El present projecte te com a objectiu la creació d’un software propi, utilitzant el llenguatge de programació C++, que permeti resoldre les Equacions de Navier-Stokes de forma numèrica mitjançant la resolució per ...
 • Encaminament amb optimització de consum energètic en una Software-Defined Network 

  Jiménez Feijóo, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-26)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  A l’actualitat està sorgint un creixent interès per l’aplicació de tècniques d’optimització a xarxes d’ordinadors amb la finalitat d’habilitar noves funcionalitats com el balanceig de càrrega o l’estalvi energètic. Aquesta ...
 • Especialització dels maps de la STL per strings 

  Martínez Palau, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Expansión de las capacidades de la librería de algoritmos de navegación LibNav 

  Romero Sánchez, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-03-27)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Este Trabajo de Fin de Carrera (TFC) consiste en la expansión de las capacidades de la librería de navegación aérea LibNav, la cual se emplearía en la asignatura de Navegación Aérea, Cartografía y Cosmografía (NACC). Todo ...
 • Extending a browser C++ simulator 

  Segarra Roca, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Getting started in computer programming involves using a number of tools such as editors, compilers, debuggers, and terminals. Learning how to use them can be challenging for programming begginers, and installing them ...
 • Interactive Image Processing demonstrations for the web 

  Tella Amo, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-05)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  This diploma thesis aims to provide a framework for developing web applications for ImagePlus, the software develpment platform in C++ of the Image Processing Group of the Technical University of Catalonia (UPC). These ...
 • Un método para determinar la zona de recubrimiento de un estereopar 

  Naharro Campos, Mª Angeles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-04-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La identificación de puntos homólogos de un estereopar es un proceso usado con mucha frecuencia en distintas etapas del levantamiento fotogramétrico, que va desde la búsqueda de puntos homólogos para las fases previas ...
 • Modelado de aeronaves usando las librerías JSBSim 

  Marín Hermosilla, María Teresa; Noguera, Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10-25)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Este Trabajo de Fin de Carrera (TFC) tiene como uno de sus objetivos ser una guía a la hora de utilizar JSBSim. JSBSim es un conjunto de librerías escritas en C++ que permiten simular el comportamiento de una aeronave a ...
 • Model d'orientació relativa basat en les equacions de coplanaritat 

  Bellés Ramisa, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte final de carrera consisteix en implementar uns mòduls en llenguatge C++ que ajudin a l’usuari a la captura de les coordenades imatge d’un conjunt de punts homòlegs d’un parell estereoscòpic. Un vegada ...
 • Programació pràctica en C++ 

  Gatius Vila, Marta (Edicions UPC, 2010)
  Llibre
  Accés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC
  L'objectiu d'aquest llibre és introduir el lector en la programació, facilitant-li l'aprenentatge dels conceptes fonamentals de programació i d'un dels llenguatges amb més projecció (el C++). Alhora, volem potenciar les ...
 • Projecte d’una planta experimental d’assaig per UAVs. 

  Lobo Besora, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte tracta sobre el disseny i la construcció d'una planta experimental d’assaig per vehicles aeris no tripulats. Aquesta memòria es divideix en quatre blocs principals: El primer bloc es centra en la part ...
 • Study for the numerical resolution of conservation equations of mass, momentum and energy to be applied to solar thermal collectors 

  Yago Llamas, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto tiene como objetivo la creación de un software en lenguaje C++ que permita resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para casos con geometrías sencillas y presuponiendo ciertas hipótesis, así como el estudio ...
 • WM Program manual 

  Tahat, Amani; Martí Rabassa, Jordi; Tahat, Mohammed (2014-02-26)
  Altres
  Accés obert
  This manual describes how to run the new produced GUI C++ program that so called 'WM' program. Section two describes the instructions of the program installation. Section three illustrates test runs description including ...