• Creació d'una pàgina web amb recursos pel grup de diversitat de 2n d'ESO 

  Martorano Oriol, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El treball consisteix en la creació d’una pàgina web amb recursos per alumnes de 2n d’ESO amb algunes dificultats. La pàgina consta de recursos externs (links a altres pàgines) i recursos propis creats amb el programa ...
 • Plans individualitzats: ensenyar a l’alumnat amb necessitats educatives específiques 

  Meijide Vidal, Dulcinea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  L’atenció a la diversitat és bàsica en el procés d’ensenyament-aprenentatge. La selecció de la temàtica del treball fi de màster ha estat condicionada per aquest fet. És important ajudar a l’alumnat que ho requereixi, ...
 • Recursos d'e-learning per a l'aprenentatge complementari 

  Zurriaga Mitjans, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-08)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Actualment, el XXXXX% dels joves de l'estat espanyol, tenen ordinador amb Internet a casa(segons enquestes del INE) i la tendència habitual quan fan deures o estudien és a buscar els dubtes per Internet. Per aquesta raó ...
 • Utilització de noves metodologies docents a secundària 

  Clavaguera i Serramitjana, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-29)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  En els últims anys en l’educació, han aparegut un conjunt de noves metodologies, com per exemple la gamificació. Però realment funcionen? Les avantatges que aquestes plantegen no incideixen només en la millora en ...