• Detection and quantification of soft plaque in coronary arteries form MSCT image 

    Seseras Mas, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-12-12)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Els mètodes de diagnòstic més actuals es basen en la inspecció visual d’escanejos MSCT amb programes software d’imatge mèdica, on el radiòleg especialista, realitza manualment els procediments per arribar a la detecció de ...