• Diseño de un molde de inyección de plásticos 

    Camacho Alegre, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    El present projecte té com a objectiu el dimensionat i disseny d’un motlle d’injecció de plàstics per a la producció de peces, tot partint d’uns requeriments inicials. Aquests requeriments són el plànol de la peça, el ...