• Creació d'un equip de seguretat perimetral per VoIP mitjançant el proxy SIP OpenSIPS 

    Fregola Escribano, Estela (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    Realitzat a/amb:  Quarea
    The main objective of the project is to develop a security equipment for VoIP telephony (Voice over IP) with the help of a SIP proxy, which will increase the security level of the VoIP network. The resource openSIPs, an ...