• Ondema (Online Deliverable Manager) 

    Lagunas i Calpe, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-26)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Aquest document és la memòria descriptiva del Projecte Final de Carrera de títol Ondema (Online Deliverable Manager) desenvolupat per Josep Lagunas a l'empresa CIMNE com a projecte empresarial per a l'empresa client AppPlus. ...