• Aplicació Congrés iOS 

    Tarracó Colom, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-16)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per acord de confidencialitat