• Comparison between federalism in Belgium and in Spain 

    Martínez Sans, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya / Faculté Polytechnique de Mons, 2011)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    Aquest Projecte Final de Carrera és una comparació entre el federalisme que existeix entre les Regions belgues i el federalisme que existeix entre les Comunitats Autònomes espanyoles. En la primera part es pot trobar ...