• Desenvolupament d'una intranet per a un centre mèdic 

    Coll Casellas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-29)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    Aquest projecte es basa en el desenvolupament d'una intranet per a un centre mèdic. Amb aquest sistema, es pretén resoldre una sèrie de problemes de comunicació mitjançant bàsicament 3 mòduls: un gestor de televisions, un ...