• Projecte ETER: Estandardització de la Tramitació Electrònica de Residus 

    Pagès i Corella, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    En aquest projecte es planteja una solució al problema existent actualment a nivell estatal quan es tracta el tema de la tramitació electrònica de residus. El ”Llibre Blanc de Tecnologies de la Informació aplicades al ...