• Diseño térmico y mecánico de un intercambiador de calor 

    Casanova Arévalo, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per decisió de l'autor
    Realitzat a/amb:  J. Mabres
    En el present projecte es dissenyarà un intercanviador de calor que pugui realitzar un procés determinat. L’intercanviador que es dissenyi ha de resoldre un problema o cobrir una necessitat real que existeix en l’industria ...