• Anàlisi de requisits i especificació d'una BD per a l'estudi d'impactes publicitaris 

    Estapé Canal, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    Realitzat a/amb:  IKI Media Communications
    Proposta d'una base de dades relacional i d'un sistema software per a l'estudi dels impactes publicitaris. S'ha realitzat un estudi de context i l'especificació dels requisits. Tenint en compte aquests dos factors s'ha ...