• Proyecto de ICT en edificación virtual 

    Rodríguez Rodríguez, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    Desenvolupament d’una infraestrucgtura comú de telecomunicacions (ICT) sobre una instal·lació virtual de disseny propi. L’aplicació només será gràfica encara que afegeix també alguns càlculs.